پایان نامه ارتقا شایستگی مدیران میانی در دانشگاه چین: یک مطالعه نظری مفهوم ­سازی

1 خریدها
#C67
instock
۸,۰۰۰ تومان

توضیحات

پایان نامه ارتقا شایستگی مدیران میانی در دانشگاه چین

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از داﻧﺶ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت، ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﺷﻐﻞ اﻓﺮاد دارﻧﺪ. همچنین ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دارﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﻓﺮد را ﻗﺎدر ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺎر را ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ (ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎی درﺳﺖ و اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎی اﺛﺮﺑﺨﺶ) در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای، ﺗﻌﻬﺪات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ.
هدف از انجام پایان نامه ارتقا شایستگی مدیران میانی در دانشگاه چین، تعیین شایستگی­ هایی ست که دانشگاه باید توسط پژوهش مسئولیت­ های شغلی مدیران میانی و تعیین شایستگی­ های مورد نیاز جهت انجام این مسئولیت ­ها می­ باشد.
پایان نامه مذکور در سال ۲۰۱۳ در چین (به زبان لاتین) انجام شده است و مشتمل بر ۲۵۳ صفحه و در ۴ فصل کلی طرح ریزی شد. که دارای مدل پژوهش و پرسشنامه کامل می باشد. همچنین این پایان نامه پیشینه بسیار مناسبی در زمینه شایستگی مدیران است، که می تواند راهنمای خوبی جهت انجام پایان نامه در این حوزه یا تدوین مبانی نظری باشد. با این تفاسیر پایان نامه مذبور می تواند به عنوان متن پایه و بیس مورد استفاده دانشجویان عزیز قرار گیرد.
کاربر گرامی، در صورت تمایل به دریافت مشاوره در زمینه انجام پایان نامه و درخواست تدوین پایان نامه، درخواست خود را در فرم تماس با ما ثبت نمایید.

باشگاه دانشجویان مدیریت برای همراهی و همیاری شما کاربران گرامی در پژوهش، فایل های (مبانی نظری، بسته مقالات، پرسشنامه و …) مرتبط با موضوع شایستگی مدیران آماده و ارائه کرده است. شما می توانید در محصولات مشابه آنها را مشاهده نمایید.

Untitled

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه ارتقا شایستگی مدیران میانی در دانشگاه چین: یک مطالعه نظری مفهوم ­سازی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلمات کلیدی