کتاب اخلاق کسب و کار در زمینه اجتماعی: قانون، سود، تمرین تکامل اخلاقی کسب و کار

0 خریدها
#G37
instock
۸,۰۰۰ تومان

توضیحات

کتاب اخلاق کسب و کار در زمینه اجتماعی: قانون، سود، تمرین تکامل اخلاقی کسب و کار

تأثیر و اهمیت اخلاق فردی، ویژگی های شخصی، صداقت و اعتماد به طور عام  و اخلاق کسب و کار به طور خاص، بر افزایش کارایی اقتصادی و جلوگیری از فساد و رسوایی های اقتصادی و نیز تأثیر منفی فساد اداری بر روابط کاری، تصمیم گیری فردی و همه ی اقتصاد، غیرقابل انکار است. هدف نهایی این رشته این است که کیفیت اخلاقی تصمیم گیری ها و عملکردها را در همه ی سطوح کسب و کار بهبود بخشد. با ازدیاد رسوایی های بخش خصوصی، تبعیضات، رشوه خواری، نابرابری، بی عدالتی و دیگر اتفاقات غیر اخلاقی در سازمانها ضرورت توجه به اخلاق در کسب و کار را ضروری می داند تا از ازدیاد رفتارهای غیر اخلاقی جلوگیری کند.

کتاب اخلاق کسب و کار در زمینه اجتماعی با دادن ارزش و منزلت به افراد آنها را به سمت رعایت اخلاق در کسب و کار فرا می خواند همچنین با توجه به تحقیقات اندک انجام شده در این زمینه این کتاب زمینه خوبی برای انجام تحقیقات در این زمینه فراهم کرده و همچنین خود کتاب به عنوان یک کتاب مرجع دانشجویان و اساتید را در انجام پژوهش و پایان نامه ها در این زمینه یاری می کند. مطالعه این کتاب به دانشجویان و اساتید حوزه مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی، مدیریت دولتی و دیگر رشته های مرتبط در این زمینه توصیه می شود.
این کتاب در سال ۲۰۱۴ در ۱۰۹ صفحه به زبان انگلیسی تدوین شده است.

اگر به ترجمه این کتاب یا قسمت هایی از آن نیاز داشتید می توانید درخواستتان را در فرم تماس با ما ثبت کنید.

 

کلمات کلیدی